2282356

دی هیدروارگوتامین متان سولفونات سالت

دی هیدروارگوتامین متان سولفونات سالت

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادآزمایشگاهی،دارویی وتحقیقاتی ازکمپانی سیگماآلدریچ دی هیدروارگوتامین متان سولفونات سالت پودر Dihydroergotamine methanesulfonate salt واحد۲۵ میلیگرمی موجودازکمپانی سیگماآلدریچ کاتالوگ نامبر:D2763 Cas نامبر:2-39-6190 این ترکیب جهت تستهای آزمایشگاهی میباشد. مشخصات فنی کالا: Number 6190-39-2 Empirical Formula (Hill Notation) C33H37N5O5 · CH4O3S Molecular Weight 679.78  EC Number 228-235-6  MDL number MFCD00058615  PubChem Substance ID 24277913  NACRES NA.77…