پنتان سیکلو

فروش سیکلوپنتان مرک

فروش سیکلوپنتان مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان سیکلوپنتان Cyclopentane بسته بندی:50سی سی موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:818769 Casنامبر:3-92-287 مشخصات فنی کالا:   Key Spec Description Catalogue Number 818769 Product Information CAS number 287-92-3 EC index number 601-030-00-2 EC number 206-016-6 Hill Formula C₅H₁₀ Molar Mass 70.14 g/mol HS Code…