قیمت بوتیل برمید

۲برموبوتان مرک

۲برموبوتان مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان ۲برموبوتان نام دیگرکالا:بوتیل برمید sec-Butyl bromide واحد۲۵۰ سی سی و۱ لیتری موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:801548 مشخصات فنی کالا: 2-Bromobutane Download Zoom 2-Bromobutane for synthesis. CAS 78-76-2, chemical formula CH₃CH₂CHBrCH₃. 2-Bromobutane MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ,…