شهرآزما

فروش پالادیوم کلرید پودر

فروش پالادیوم کلرید پودر

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان پالادیوم کلرید Palladium(II) chloride (59% Pd) بسته بندی ۱ و۵ گرمی موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:807110 مشخصات فنی کالا: Synonyms: Palladium dichloride, Hydrochloric acid palladium salt, Palladium Chloride CAS #: 7647-10-1 EC Number: 231-596-2 Molar Mass: 177.33 g/mol Chemical Formula: PdCl₂ Hill Formula: Cl₂Pd 807110 View Pricing & Availability Download Product Safety Card…

فروش سیکلوپنتان مرک

فروش سیکلوپنتان مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان سیکلوپنتان Cyclopentane بسته بندی:50سی سی موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:818769 Casنامبر:3-92-287 مشخصات فنی کالا:   Key Spec Description Catalogue Number 818769 Product Information CAS number 287-92-3 EC index number 601-030-00-2 EC number 206-016-6 Hill Formula C₅H₁₀ Molar Mass 70.14 g/mol HS Code…

فروش اکریفلاوین پودر

فروش اکریفلاوین پودر

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع مواداولیه شیمیایی وآزمایشگاهی اکریفلاوین Acriflavine پودر جهت تحقیقات آزمایشگاهی موجودازکمپانی سیگماآلدریچ بسته بندی:10گرمی کاتالوگ نامبر:01673 Casنامبر:0-52-8048 مشخصات فنی کالا: Acriflavine BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (AT) Synonym: 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride mixt. with 3,6-diaminoacridine (proflavine), Euflavine, Trypaflavine Neutral CAS Number 8048-52-0 Empirical Formula (Hill Notation) C14H14ClN3 Molecular Weight 259.73  MDL number MFCD00064307  PubChem Substance ID 329747342…

۲برموبوتان مرک

۲برموبوتان مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان ۲برموبوتان نام دیگرکالا:بوتیل برمید sec-Butyl bromide واحد۲۵۰ سی سی و۱ لیتری موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:801548 مشخصات فنی کالا: 2-Bromobutane Download Zoom 2-Bromobutane for synthesis. CAS 78-76-2, chemical formula CH₃CH₂CHBrCH₃. 2-Bromobutane MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ,…

اتیل آمونیوم کلرید فروش

اتیل آمونیوم کلرید فروش

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی اتیل آمونیوم کلرید اتیل آمین هیدروکلرید بسته بندی ۲۵۰ گرم و۵۰۰گرمی کمپانیهای مرک و ریدل دی هاین آلمان  

فروش کادمیوم اکسید

فروش کادمیوم اکسید

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی کادمیوم اکسید واحد۱۰۰گرمی موجودازکمپانیBDHانگلیس  

۱و۵-دی فنیل کاربازون مرک آلمان

۱و۵-دی فنیل کاربازون مرک آلمان

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان ۱و۵-دی فنیل کاربازون cont. 50 % Diphenylcarbazid واحد:۵و۲۵گرمی کمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:103087 Cas نامبر:538-62-5, 140-22-7 مشخصات فنی کالا: Description Catalogue Number 103087 Product Information CAS number 538-62-5, 140-22-7 Grade ACS,Reag. Ph Eur HS Code 2928 00 90 Structure formula Image…

لیکوپودیوم پودر فروش

لیکوپودیوم پودر فروش

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی سیگماآلدریچ لیکوپودیوم Lycopodium Lycopodium from Lycopodium clavatum پودرخالص جهت تحقیقات آزمایشگاهی بسته بندی 25گرمی موجودازکمپانی سیگماآلدریچ کاتالوگ نامبر:62800 Properties form powder (fine) loss ≤10% loss on drying color yellow Description Other Notes Used for the preparation of sporopollenin, a suitable solid support for polypeptide synthesis[

فروش متیل متاکریلات مرک آلمان

فروش متیل متاکریلات مرک آلمان

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی از کمپانی مرک آلمان متیل متاکریلات    Methyl methacrylate نامهای دیگر کالا: Methyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid methyl ester, MMA کاتالوگ نامبر:800590 بسته بندی:۱۰۰ سی سی و۱ لیتری موجوداز کمپانی مرک آلمان     مشخصات فنی کالا: Methyl methacrylate (stabilised) for synthesis. CAS 80-62-6, EC Number…

فروش برموفنل بلو مرک

فروش برموفنل بلو مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادآزمایشگاهی وتحقیقاتی برمو فنل بلو Bromophenol blue مخفف:BPB بسته بندی:5و25 گرمی موجودازکمپانی مرک کاتالوگ نامبر:108122 کَسنامبر:9-39-115 فرمول شیمیایی: C₁₉H₁₀Br₄O₅ جهت اطلاع از قیمت باشماره های09126702071و09331474689تماس واز طریق واتساپ و پیامک هم پاسخگو هستیم. مشخصات فنی کالا: indicator ACS,Reag. Ph Eur Synonyms: 3,3′,5,5′-Tetrabromophenolsulfonphthalein, BPB EC Number: 204-086-2 Hill Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S CAS #: 115-39-9 Grade: ACS,Reag.…