ساپلکو

فروش فنیل هیدرازین مرک

فروش فنیل هیدرازین مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان فنیل هیدرازین واحد۲۵۰سی سی موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:807250 مشخصات فنی کالا: Phenylhydrazine for synthesis. CAS 100-63-0, EC Number 202-873-5, chemical formula C₆H₅NHNH₂. Fenil-hidrazina MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures and other available documents. SDS CAS…

فروش سیکلوپنتان مرک

فروش سیکلوپنتان مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان سیکلوپنتان Cyclopentane بسته بندی:50سی سی موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:818769 Casنامبر:3-92-287 مشخصات فنی کالا:   Key Spec Description Catalogue Number 818769 Product Information CAS number 287-92-3 EC index number 601-030-00-2 EC number 206-016-6 Hill Formula C₅H₁₀ Molar Mass 70.14 g/mol HS Code…

فروش باریم اکسید

فروش باریم اکسید

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی از کمپانی سیگماآلدریچ باریم اکسید Barium oxide    97% بسته بندی50و250گرمی موجودازکمپانی سیگماآلدریچ کاتالوگ نامبر:288497 Casنامبر:5-28-1304 مشخصات فنی کالا: Barium oxide 97% CAS Number 1304-28-5 Linear Formula BaO Molecular Weight 153.33  EC Number 215-127-9  MDL number MFCD00003453  PubChem Substance ID 24857344 Properties Related Categories Barium, Barium Catalysts, Catalysis and Inorganic Chemistry, Chemical Synthesis, Materials Science,…

فروش برموفنل بلو مرک

فروش برموفنل بلو مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادآزمایشگاهی وتحقیقاتی برمو فنل بلو Bromophenol blue مخفف:BPB بسته بندی:5و25 گرمی موجودازکمپانی مرک کاتالوگ نامبر:108122 کَسنامبر:9-39-115 فرمول شیمیایی: C₁₉H₁₀Br₄O₅ جهت اطلاع از قیمت باشماره های09126702071و09356702077تماس واز طریق واتساپ و پیامک هم پاسخگو هستیم. مشخصات فنی کالا: indicator ACS,Reag. Ph Eur Synonyms: 3,3′,5,5′-Tetrabromophenolsulfonphthalein, BPB EC Number: 204-086-2 Hill Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S CAS #: 115-39-9 Grade: ACS,Reag.…

۱و۱۰فنانترولین هیدروکلرید فروش

۱و۱۰فنانترولین هیدروکلرید فروش

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادآزمایشگاه تخصصی وفوق تخصصی 1و10فناترولین کلریدمونوهیدرات 1,10-Phenanthroline chloride monohydrate موجودازکمپانی مرک آلمان بسته بندی:10گرمی آرت نامبر: 107223 Cas number: 18851-33-7 جهت اطلاع ازقیمت وموجودی باشماره های09126702071 و09356702077تماس وازطریق پیامک یا واتس آپ وتلگرام پاسخگوهستیم. مشخصات فنی کالا در سایت مرک: 1,10-Phenanthroline chloride monohydrate Download Zoom 1,10-Phenanthroline chloride…