آزوکارمن

فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی

فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی آدونیتول ۵گرم شرکت مرک100846 آهن سولفید ۱۰۰گرم و۱کیلوشرکت مرک103956 آمونیوم تتراکلروکوپرات ۲۵۰گرم شرکت سیگما00639 آرسنیک فلز۵گرم شرکت سیگماآلدریچ ال آسپارژین ۲۵گرم شرکت مرک101565 آنتیموان تری اکسید۱۰۰گرم شرکت مرک107836 آنتی فوم۱۰۰گرم شرکت مرک107743 آمیدوبلکb10واحد۲۵گرم شرکت مرک101167 آمونیوم آلومینیوم سولفات۵۰۰گرم شرکت مرک101031 آلیل الکل واحد۱۰۰سی سی و۱لیتری…

آزوکارمین G

آزوکارمین G

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادآزمایشگاهی وتحقیقاتی شیمیایی آزوکارمین G نامهای دیگرکالا:اسید رد101-روسیندولین بسته بندی10و25گرمی موجودازکمپانی سیگماآلدریچ کاتالوگنامبر:A1091 کسنامبر:3-18-25641 جهت اطلاع ازقیمت باشماره های09126702071و09356702077تماس حاصل نمایید. مشخصات فنی کالا: Azocarmine G Synonym: Acid Red 101, Rosinduline CAS Number 25641-18-3 Empirical Formula (Hill Notation) C28H18N3NaO6S2 Molecular Weight 579.58  Colour Index Number 50085  EC Number 247-157-3  MDL number MFCD00042002  PubChem Substance…