آزمایشگاه آب وفاضلاب

تست سلول کادمیم فوتومتریک مرک

تست سلول کادمیم فوتومتریک مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی کیت تست کادمیوم ۲۵عددی موجودازکمپانی مرک برای ۲۵ تست کاتالوگ نامبر:114834 مشخصات فنی کالا: Download Zoom Method: photometric 0.025 – 1.000 mg/l Cd Spectroquant® Cadmium Cell Test MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures and other available documents. Description…

خریدموادمازادمصرف شیمیایی آزمایشگاهی دارویی

خریدموادمازادمصرف شیمیایی آزمایشگاهی دارویی

خریدارانواع موادشیمیایی،آزمایشگاهی،دارویی،تحقیقاتی مازادمصرف واستوک به صورت یکجاباقیمت مناسب خریدارحواله پتروشیمی،داروسازی،کارخانجات وموادآزمایشگاهی مراکزتحقیقاتی آزمایشگاهی خریدارهرنوع موادشیمیایی اضافی ومازادشما هستیم. جهت هماهنگی باشماره09126702071و09331474689 حاصل فرمایید.  

خریدارموادآزمایشگاهی شیمیایی قدیمی ومازادمصرف

خریدارموادآزمایشگاهی شیمیایی قدیمی ومازادمصرف

خریدانواع تجهیزات آزمایشگاهی لوازم،دستگاه،موادشیمیایی به صورت کلی وجزئی از بیمارستانها،کارخانجات،پتروشیمی،آزمایشگاهها،داروسازی و تمام مراکزتحقیقاتی دانشگاهی جهت هماهنگی باشماره09126702071 09331474689 ارجمندی تماس حاصل فرمایید.

خریدارانواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی به صورت یکجا

خریدارانواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی به صورت یکجا

شهرآزما خریدارانواع موادمازادشیمیایی آزمایشگاهی تحقیقاتی به صورت یکجا خریدارموادمازاد ازآزمایشگاه ها،دانشگاه ها،داروسازی ها،مراکزتحقیقاتی وپژوهشی،بیمارستان ها،کارخانه جات،دانشجویان وووو به صورت کلی جهت هماهنگی با شماره09126702071تماس حاصل فرمایید.