وبلاگ

فروش سوکسینیک انیدرید

فروش سوکسینیک انیدرید

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی سوکسینیک انیدرید Succinic anhydride واحد100گرمی موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:800683 Cas number:108-30-5 جهت اطلاع ازقیمت وموجودی باشماره09126702071و09331474689تماس حاصل فرمایید. مشخصات فنی کالا: 800683 | Succinic anhydride Download Zoom Succinic anhydride for synthesis. CAS 108-30-5, pH 2.7 (20 g/l, H₂O). Succinic anhydride MSDS (material safety data…

فروش هگزامتیل دی سیلازان مرک

فروش هگزامتیل دی سیلازان مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادآزمایشگاهی شیمیایی وتحقیقاتی از کمپانی مرک آلمان ۱و۱و۱و۳و۳و۳هگزامتیل دی سیلازان نام دیگر:اچ ام دی اس وبیس تری متیل سیلیل آمین Synonyms: Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane دربسته بندی 100سی سی موجودازکمپانی مرک آلمان کدنامبر:112186 Cas number:999-97-3 112186 | 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane Download Zoom 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane for gas chromatography. CAS 999-97-3, molar mass…

فروش آنتی بیوتیک وانکومایسین آزمایشگاهی

فروش آنتی بیوتیک وانکومایسین آزمایشگاهی

شهرآزماواردات وفروش انواع آنتی بیوتیکهای آزمایشگاهی ومحیط کشت سلولی وجانوری ونکومایسین هیدروکلرید واحد1گرمی موجودازکمپانی:sigmaaldrich جهت اطلاع قیمت وموجودی باشماره09126702061و09331474689تماس حاصل فرمایید.   Vancomycin hydrochloride from Streptomyces orientalis meets USP testing specifications CAS Number 1404-93-9 Empirical Formula (Hill Notation) C66H75Cl2N9O24 · HCl Molecular Weight 1485.71  Beilstein Registry Number 3704657  PubChem Substance ID 24278773 SDS Specification Sheet (PDF) Similar…

زانتیدرول مرک آلمان فروش

زانتیدرول مرک آلمان فروش

شهرآزما فروش انواع موادآزمایشگاهی وتخصصی وتحقیقاتی زانتیدرول Xanthydrol 10درصدمحلول درمتانول برای آزمایش سطوح اوره درخون واحد10سی سی موجودازکمپانی مرک آلمان جهت اطلاع ازقیمت وموجودی باشماره09126702071و09331474689تماس حاصل فرمایید.  

۴آمینوفنیل استیک اسید

۴آمینوفنیل استیک اسید

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادآزمایشگاهی وشیمیایی ۴آمینوفنیل استیک اسید واحد10گرمی موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:800422

تریتون ایکس100مرک فروش

تریتون ایکس100مرک فروش

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادآزمایشگاهی وشیمیایی تحقیقاتی تریتونx100 Triton® X-100 for analysis دربسته بندی 1لیتری موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبر:108603 Cas number:9036-19-5 جهت اطلاع قیمت باشماره 09126702071و09331474689تماس حاصل فرمایید. مشخصات فنی کالا: Download Zoom Triton® X-100 for analysis. CAS 9036-19-5, chemical formula C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH. Triton® X-100: SDB (Sicherheitsdatenblätter), Analysenzertifikate und Qualitätszertifikate, Dossiers,…

فروش انواع موادآزمایشگاهی وتحقیقاتی شیمیایی

فروش انواع موادآزمایشگاهی وتحقیقاتی شیمیایی

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی شرکت شهرآزما واردکننده انواع موادشیمیایی آزمایشگاهی،دارویی،آرایشی،بهداشتی،تحقیقاتی باقیمت بدون رقیب واردکننده دست اول انواع موادتخصصی ازکمپانی سیگماآلدریچ ومرک آلمان جهت اطلاع از قیمت وموجودی کالا باشماره09126702071و09331474689تماس حاصل فرمایید.

روغن ذرت آزمایشگاهی سیگمافروش

روغن ذرت آزمایشگاهی سیگمافروش

شهرآزما فروش انواع موادآزمایشگاهی دارویی شیمیایی وآرایشی بهداشتی تحقیقاتی از کمپانیهای معتبر روغن ذرت     cron oil بسته بندی:500سی سی موجودازکمپانی:سیگماآلدریچ     sigmaaldrich کاتالوگ نامبر:c8267 Casnumber:8001-30-7 جهت اطلاع قیمت وموجودی باشماره09126702071ویا09331474689تماس حاصل فرمایید. مشخصات فنی کالا: Corn oil delivery vehicle for fat-soluble compounds Synonym: Maize oil CAS Number 8001-30-7  EC…

پالمتیک اسید مرک آلمان

پالمتیک اسید مرک آلمان

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادآزمایشگاهی دارویی وتحقیقاتی پالمتیک اسید Palmitic acid for synthesis واحد100گرمی و1کیلویی موجودازکمپانی مرک آلمان کاتالوگ نامبرکالا:800508 CAS-Nr.: 57-10-3 مشخصات فنی کالا: 800508 | Palmitinsäure Download Zoom Palmitic acid for synthesis. CAS 57-10-3, EC Number 200-312-9, chemical formula CH₃(CH₂)₁₄COOH. Palmitinsäure: SDB (Sicherheitsdatenblätter), Analysenzertifikate und Qualitätszertifikate, Dossiers, Broschüren und…

بنزوفنون مرک250گرمی و1کیلویی

بنزوفنون مرک250گرمی و1کیلویی

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وتحقیقاتی بنزوفنون  Benzophenone برای سنتز دربسته بندیهای۵و۲۵۰گرمی و۱کیلویی موجودازکمپانی مرک آلمان جهت اطلاع ازقیمت وموجودی باشماره های09331474689و09126702071تماس حاصل فرمایید. مشخصات فنی کالا وسایت مرک: Benzophenone for synthesis. CAS No. 119-61-9, EC Number 204-337-6. Benzophenone MSDS (material safety data sheet) or SDS, CoA and CoQ, dossiers, brochures…