فروش بیسموت سدیم یدیدBismuth sodium iodide

فروش بیسموت سدیم یدیدBismuth sodium iodide

فروش بیسموت سدیم یدیدBismuth sodium iodide

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی
بیسموت سدیم یدید
Bismuth sodium iodide
بسته بندی:5گرم
موجودازکمپانی:سروا. SERVA
Casنامبر کالا:3-88-1344
فرمول شیمیایی:Bi I5 Na2
ظاهرکالا:پودرکریستال قرمز