فروش باریم اکسید

فروش باریم اکسید

فروش باریم اکسید

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی از کمپانی سیگماآلدریچ
باریم اکسید
Barium oxide    97%
بسته بندی50و250گرمی
موجودازکمپانی سیگماآلدریچ
کاتالوگ نامبر:288497
Casنامبر:5-28-1304

مشخصات فنی کالا:

Barium oxide

97%