فروش اکریفلاوین پودر

فروش اکریفلاوین پودر

فروش اکریفلاوین پودر

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع مواداولیه شیمیایی وآزمایشگاهیاکریفلاوین
Acriflavine
پودر جهت تحقیقات آزمایشگاهی
موجودازکمپانی سیگماآلدریچ
بسته بندی:10گرمی
کاتالوگ نامبر:01673
Casنامبر:0-52-8048

مشخصات فنی کالا:

Acriflavine

BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (AT)

Synonym: 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride mixt. with 3,6-diaminoacridine (proflavine), Euflavine, Trypaflavine Neutral

  • CAS Number 8048-52-0
  • Empirical Formula (Hill Notation) C14H14ClN3
  • Molecular Weight 259.73
  •  MDL number MFCD00064307
  •  PubChem Substance ID 329747342
  •  NACRES NA.32
Acriflavine BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (AT)