فروش پودر برم اورال

فروش پودر برم اورال

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع مواددارویی تحقیقاتی وکمیاببرم اورال
Brom ural
پودر از کمپانی سروا

ظاهر کالا:به صورت پودر

بسته بندی ۱گرمی

این ترکیب برای مصرف دارو خوراکی نمیباشد برای آزمایشات تحقیقاتی استفاده میشود.

 

Bromisoval ( INN )، معمولا به عنوان شناخته bromovalerylurea ، یک است خواب آور و آرام بخش از bromoureide گروه کشف شده توسط نول در سال 1907 و اختراع در سال 1909. [1] این است که به بازار عرضه شده بیش از شمارنده در آسیا تحت نام های تجاری مختلف (مانند Brovarin [2 ] ) ، معمولاً در ترکیب با داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی .