۲برموبوتان مرک

۲برموبوتان مرک

۲برموبوتان مرک

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی ازکمپانی مرک آلمان
۲برموبوتان
نام دیگرکالا:بوتیل برمید
sec-Butyl bromide
واحد۲۵۰ سی سی و۱ لیتری
موجودازکمپانی مرک آلمان
کاتالوگ نامبر:801548

مشخصات فنی کالا:

2-Bromobutane