فروش سولفیدآهن مرک آلمان

فروش سولفیدآهن مرک آلمان

فروش سولفیدآهن مرک آلمان

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع ترکیبات تحقیقاتی کمیاب
سولفید آهن
پک ۱۰۰گرمی و۲۵۰گرمی
موجودازکمپانی مرک آلمان

کاتالوگ نامبر:103956

جهت اطلاع ازقیمت وموجودی باشماره های09126702071و09331474689تماس حاصل فرمایید.

مشخصات فنی کالا:

Iron(II) sulfide

103956

View Pricing & Availability

Click To Print This Page