زانتیدرول مرک آلمان فروش

زانتیدرول مرک آلمان فروش

زانتیدرول مرک آلمان فروش

شهرآزما فروش انواع موادآزمایشگاهی وتخصصی وتحقیقاتی
زانتیدرول
Xanthydrol
10درصدمحلول درمتانول
برای آزمایش سطوح اوره درخون
واحد10سی سی
موجودازکمپانی مرک آلمان
جهت اطلاع ازقیمت وموجودی باشماره09126702071و09331474689تماس حاصل فرمایید.