محصولات

آلفاکلورالوز فروشα-Chloralose

آلفاکلورالوز فروشα-Chloralose

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی  آلفاکلورالوز α-Chloralose نامهای دیگرکالا:آلفادی گلکوفورانوز_انهیدرو دی گلوکوکلرال 1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose, Anhydro-D-glucochloral, Chloralose فرمول شیمیایی:C8H11Cl3O6 بسته بندی:۲۵گرمی موجودازشرکت سیگماآلدریچ کاتالوگ نامبر:c0128 Casنامبر:3-93-15879 مشخصات فنی کالا: Beilstein: 85418 EC Number: 240-016-7 MDL number: MFCD00005542 PubChem Substance ID: 24892236 NACRES: NA.25 PROPERTIES form powder Quality Level 100 impurities ≤20%…

فروش کریزویدینG

فروش کریزویدینG

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی کریزویدینG Chrysoidine G پودر واحد۲۵گرمی موجودازشرکت سیگماآلدریچ کاتالوگ نامبر:27240 Casنامبر:1-82-532 مشخصات فنی کالا: Chrysoidine G No rating value average rating value is 0.0 of 5. Read 0 Reviews Same page link. (0) for microscopy (Bact., Bot., Vit.) Synonym(s): 4-Phenylazo-m-phenylenediamine monohydrochloride, Basic Orange 2, Chrysoidine…

فروش کرومیوم نیترات۹آبه

فروش کرومیوم نیترات۹آبه

شهرآزماواردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی کرومیوم(lll)نیترات ۹آبه Chromium(III) nitrate nonahydrate واحد۲۵۰گرم موجودازکمپانی مرک کاتالوگ نامبر:102481 casنامبر:8-02-7789 مشخصات فنی کالا: Synonyms: Chromic Nitrate CAS #: 7789-02-8 EC Number: 236-921-1 Molar Mass: 400.15 g/mol Chemical Formula: Cr(NO₃)₃ * 9H₂O Hill Formula: CrN₃O₉ * 9H₂O Key Spec Table CAS # EC Number Hill Formula Chemical Formula Molar Mass 7789-02-8 236-921-1 CrN₃O₉ * 9H₂O Cr(NO₃)₃…

فروش روغن کرئوزوت(کروئوزوت اویل)

فروش روغن کرئوزوت(کروئوزوت اویل)

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی کرئوزوت ازچوب راش Creosote from beechwood tar واحد۲۵۰ سی سی موجودازکمپانی:سیگماآلدریچ کاتالوگ نامبر:03854 Casنامبر:4-39-8021 مشخصات فنی کالا: Synonym(s): Beechwood creosote CAS Number: 8021-39-4 MDL number: MFCD00146582 PROPERTIES Quality Level 100 ign. residue ≤0.01% (as SO4) bp 200-220 °C (lit.) transition temp solidification point <−20 °C density…

فروش فنیل سالسیلات سیگماآلدریچ

فروش فنیل سالسیلات سیگماآلدریچ

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادآزمایشگاهی.شیمیایی.دارویی وتحقیقاتی فنیل سالسیلات Phenyl salicylate پودر99% واحد50و250گرمی موجودازکمپانی سیگماآلدریچ کاتالوگ نامبر:149187 Casنامبر:8-55-118 مشخصات فنی کالا: Synonym(s): Salol Linear Formula: 2-(HO)C6H4CO2C6H5 CAS Number: 118-55-8 Molecular Weight: 214.22 Beilstein: 393969 EC Number: 204-259-2 MDL number: MFCD00002213 PubChem Substance ID: 24848935 PROPERTIES Quality Level 200 product line ReagentPlus®…

فروش پودرپتاسیم تیوسولفات

فروش پودرپتاسیم تیوسولفات

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی پتاسیم تیوسولفات واحد:100و500گرمی موجودازکمپانی:سیگماآلدریچ کاتالوگ نامبر:12669 Casنامبر:3-66-10294 فرمول شیمیایی:K2S2O3 : ≥95% Linear Formula: K2S2O3 CAS Number: 10294-66-3 Molecular Weight: 190.32 EC Number: 233-666-8 MDL number: MFCD00036292 PubChem Substance ID: 57647019 NACRES:

فروش ۲نفتوییک اسید

فروش ۲نفتوییک اسید

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی آزمایشگاهی وتحقیقاتی  2نفتوییک اسید واحد25گرم موجودازکمپانی مرک کاتالوگ نامبر:800598 Casنامبر:4-09-93 Synonym(s): 2-Naphthalenecarboxylic acid Linear Formula: C10H7CO2H CAS Number: 93-09-4 Molecular Weight: 172.18 Beilstein: 972039 EC Number: 202-217-8 MDL number: MFCD00004101 PubChem Substance ID: 24850857 PROPERTIES Quality Level 100 assay 98% form powder mp 185-187 °C (lit.)…

۲نفتیل بنزوات  نفتیل بنزوییک اسیدسیگماآلدریچ

۲نفتیل بنزوات نفتیل بنزوییک اسیدسیگماآلدریچ

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی   بتانفتیل بنزوییک اسید 2-NAPHTHYL BENZOATE واحد۵۰ میلیگرم موجودازکمپانی سیگماآلدریچ AldrichCPR Linear Formula: C17H12O2 CAS Number: 93-44-7 Molecular Weight: 248.284 MDL number: MFCD00014320 ۲نفتیل بنزوات یک بیوشیمیایی مفید برای تحقیقات پروتئومیکس است. همچنین به عنوان یک عامل سخت کننده پارافین استفاده می شود.

فروش منیزیم گلیسیرو فسفات سیگماآلدریچ

فروش منیزیم گلیسیرو فسفات سیگماآلدریچ

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی تخصصی منیزیم گلیسیروفسفات DL-α-Glycerol phosphate magnesium salt hydrate واحد:60و250گرمی موجودازکمپانی سیگماآلدریچ کاتالوگ نامبر:17766 Casنامبر:8-20-927 فرمول شیمیایی:C3H7MgO6P · xH2O مشخصات فنی کالا: 85% (KT) Synonym(s): rac-Glycero-3-phosphate magnesium salt, Magnesium glycerophosphate Empirical Formula (Hill Notation): C3H7MgO6P · xH2O CAS Number: 927-20-8 Molecular Weight: 194.36 (anhydrous basis)…

فروش برلیوم اکسید

فروش برلیوم اکسید

شهرآزما واردکننده وفروشنده انواع موادشیمیایی وآزمایشگاهی برلیوم اکسید Beryllium oxide واحد:25گرم موجودازکمپانی: HOPKIN & WILLIAMS مشخصات فنی کالا 99.98% trace metals basis Empirical Formula (Hill Notation): BeO CAS Number: 1304-56-9 Molecular Weight: 25.01 MDL number: MFCD00003457 PubChem Substance ID: 24852117 PROPERTIES Quality Level 100 assay 99.98% trace metals basis form…